top of page

Argymhellion / Recommendations

Rhag ofn eich bod eisiau trefnu aros gerllaw, tu hwnt i Gellifawr, dyma restr isod o lety yn Trefdraeth, tua 15 munud i ffwrdd.

Gweler hefyd restr o gwmniau tacsi lleol. Bydd angen i chi drefnu tacsi i'ch casglu chi ymlaen llaw!

If you'd like to arrange alternative accommodation away from Gellifawr, below are some of the local hotels located approximately 15 minutes from the venue in nearby Newport.

Local taxi companies are also listed below. Booking in advance is recommended. 

Llety / Accommodation

Cnapan B&B

Trefdraeth / Newport

01239 820 575

enquiry@cnapan.co.uk

Y Garth B&B

Trefdraeth / Newport

01348 811 777

The Golden Lion

Trefdraeth / Newport

01239 820 321

info@thegoldenlion.co.uk 

Tacsis / Taxis

Home James Taxis

01239 841 258

Fishguard Taxis

01348 875 129

bottom of page